pic

1804212C

Immagine di 1804212C
42.4mm Fix

1804212D

Immagine di 1804212D
48.3mm Fix

1804213C

Immagine di 1804213C
42.4mm Fix

1804213D

Immagine di 1804213D
48.3mm Fix

1804213DX

Immagine di 1804213DX
48.3mm Fix - 2 part type

1804214C

Immagine di 1804214C
Glue Fit 42.4mm Fix

1804214D

Immagine di 1804214D
Glue Fit 48.3mm Fix

1804215C

Immagine di 1804215C
TAPPO PER TUBO, 42,4mm, AISI 304

1804215D

Immagine di 1804215D
Hammer Fit 48.3mm Fix

1804216C

Immagine di 1804216C
Hammer Fit 42.4mm Fix

1804216D

Immagine di 1804216D
Hammer Fit 48.3mm Fix

1804219C

Immagine di 1804219C
42.4mm Fix

1804219D

Immagine di 1804219D
48.3mm Fix

1804254

Immagine di 1804254
42.4mm Fix / 48.3mm Fix

1804255C

Immagine di 1804255C
Stainless 304 - Suits 42.4mm Tube

1804255D

Immagine di 1804255D
Stainless 304 - Suits 48.3mm Tube

1804259C

Immagine di 1804259C
42.4MM FIX

1804259D

Immagine di 1804259D
48.3MM FIX

1804511C

Immagine di 1804511C
42.4mm Mounting

1804512C

Immagine di 1804512C
42.4mm Mounting

1806212C

Immagine di 1806212C
42.4mm Fix

1806212D

Immagine di 1806212D
48.3mm Fix

1806213C

Immagine di 1806213C
42.4mm Fix

1806213D

Immagine di 1806213D
48.3mm Fix

1806214C

Immagine di 1806214C
Glue Fit 42.4mm Fix

1806214D

Immagine di 1806214D
Glue Fit 48.3mm Fix

1806215C

Immagine di 1806215C
Hammer Fit 42.4mm Fix

1806215D

Immagine di 1806215D
Hammer Fit 48.3mm Fix

1806216C

Immagine di 1806216C
Hammer Fit 42.4mm Fix

1806216D

Immagine di 1806216D
Hammer Fit 48.3mm Fix

1806219C

Immagine di 1806219C
42.4mm Fix

1806219D

Immagine di 1806219D
48.3mm Fix

1806252C

Immagine di 1806252C
42.4mm Fix

1806252D

Immagine di 1806252D
48.3mm Fix

1806253C

Immagine di 1806253C
Rectangular For Internal & External Use

1806253D

Immagine di 1806253D
Rectangular For Internal & External Use

1806254

Immagine di 1806254
42.4mm Fix / 48.3mm Fix

1806255C

Immagine di 1806255C
Stainless 316 - Suits 42.4mm Tube

1806255D

Immagine di 1806255D
Stainless 316 - Suits 48.3mm Tube

1806256C

Immagine di 1806256C
Stainless 316 - Suits 42.4mm Tube

1806256D

Immagine di 1806256D
Stainless 316 - Suits 48.3mm Tube

1806259C

Immagine di 1806259C
42.4mm Fix

1806259D

Immagine di 1806259D
48.3mm Fix

1806511C

Immagine di 1806511C
42.4mm Mounting

1806511D

Immagine di 1806511D
48.3mm Mounting

1806512C

Immagine di 1806512C
42.4mm Mounting

1806512D

Immagine di 1806512D
48.3mm Mounting