pic

1804207C

Immagine di 1804207C
42.4mm Fix

1804207D

Immagine di 1804207D
48.3mm Fix

1804208C

Immagine di 1804208C
42.4mm Fix

1804208D

Immagine di 1804208D
Stainless 304

1804209C

Immagine di 1804209C
RACCORDO CON PIASTRA, 42,4mm, AISI 304

1804209D

Immagine di 1804209D
48.3mm Fix

1804210C

Immagine di 1804210C
For 42.4mm Tube

1804210D

Immagine di 1804210D
For 48.3mm Tube

1804211C

Immagine di 1804211C
42.4mm Fix

1804211D

Immagine di 1804211D
48.3mm Fix

1804217C

Immagine di 1804217C
42.4mm Fix

1804217D

Immagine di 1804217D
48.3mm Fix

1804218C

Immagine di 1804218C
42.4mm Fix

1804218D

Immagine di 1804218D
48.3mm Fix

1804225C

Immagine di 1804225C
BASE DA PAVIMENTO, 42,4mm, AISI 304

1804225D

Immagine di 1804225D
48.3mm Fix - 304 Grade

1804226C

Immagine di 1804226C
42.4mm Fix - 304 Grade

1804226D

Immagine di 1804226D
48.3mm Fix - 304 Grade

1804228C

Immagine di 1804228C
BASE CON COPERCHIO, 42,4mm, AISI 304

1804228D

Immagine di 1804228D
48.3mm Fix

1804229C

Immagine di 1804229C
42.4mm Fix

1804229D

Immagine di 1804229D
48.3mm Fix

1804235C

Immagine di 1804235C
For 42.4mm Tube - 304 Grade

1804235D

Immagine di 1804235D
For 48.3mm Tube - 304 Grade

1804236C

Immagine di 1804236C
For 42.4mm Tube - 304 Grade

1804236D

Immagine di 1804236D
For 48.3mm Tibe - 304 Grade

1804237C

Immagine di 1804237C
For 42.4mm Tube - Glue Fix - Grade 304

1804237D

Immagine di 1804237D
For 48.3mm Tube - Glue Fix - Grade 304

1806207C

Immagine di 1806207C
42.4mm Fix

1806207D

Immagine di 1806207D
48.3mm Fix

1806208C

Immagine di 1806208C
42.4mm Fix

1806208D

Immagine di 1806208D
Stainless 316

1806209C

Immagine di 1806209C
42.4mm Fix

1806209D

Immagine di 1806209D
48.3mm Fix

1806210C

Immagine di 1806210C
For 42.4mm Tube

1806210D

Immagine di 1806210D
For 48.3mm Tube

1806211C

Immagine di 1806211C
42.4mm Fix

1806211D

Immagine di 1806211D
48.3mm Fix

1806217C

Immagine di 1806217C
42.4mm Fix

1806217D

Immagine di 1806217D
48.3mm Fix

1806218C

Immagine di 1806218C
42.4mm Fix

1806218D

Immagine di 1806218D
48.3mm Fix

1806225C

Immagine di 1806225C
42.4mm Fix - 316 Grade

1806225D

Immagine di 1806225D
48.3mm Fix - 316 Grade

1806226C

Immagine di 1806226C
42.4mm Fix - 316 Grade

1806226D

Immagine di 1806226D
48.3mm Fix - 316 Grade

1806228C

Immagine di 1806228C
42.4mm Fix

1806228D

Immagine di 1806228D
48.3mm Fix

1806229C

Immagine di 1806229C
42.4mm Fix

1806229D

Immagine di 1806229D
48.3mm Fix

1806235C

Immagine di 1806235C
For 42.4mm Tube - 316 Grade

1806235D

Immagine di 1806235D
For 48.3mm Tube - 316 Grade

1806236C

Immagine di 1806236C
For 42.4mm Tube - 316 Grade

1806236D

Immagine di 1806236D
For 48.3mm Tube - 316 Grade

1806237C

Immagine di 1806237C
For 42.4mm Tube - Glue Fit - 316 Grade

1806237D

Immagine di 1806237D
For 48.3mm Tube - Glue Fit - 316 Grade