pic

1301501D

Immagine di 1301501D
Mild Steel

1301502

Immagine di 1301502
20mm Mild Steel Ball - Half Drilled

1301507B

Immagine di 1301507B
Mild Steel

13I006

Immagine di 13I006
Two Part Complete With Grub Screws

13I0069

Immagine di 13I0069
Two Part Complete With Grub Screws

13I006966

Immagine di 13I006966
Two Part Complete With Grub Screws

1804500

Immagine di 1804500
12mm Diameter x 3m Long

1804501C

Immagine di 1804501C
42.4mm Mounting Dual Screw Clamping

1804501D

Immagine di 1804501D
48.3mm Mounting Dual Screw Clamping

1804501F

Immagine di 1804501F
Flat Mounting Dual Screw Clamping

1804502

Immagine di 1804502
20mm Diameter Part Drilled 12mm Glue Fix

1804507

Immagine di 1804507
Grade 304

1804508

Immagine di 1804508
Two Part Complete With Grub Screws

1804509F

Immagine di 1804509F
Three Part Complete With Grub Screws

1804510

Immagine di 1804510
12mm Diameter x 3m Long 304 s/s

1806500

Immagine di 1806500
12mm Diameter x 3m Long

1806501C

Immagine di 1806501C
42.4mm Mounting Dual Screw Clamping

1806501D

Immagine di 1806501D
48.3mm Mounting Dual Screw Clamping

1806501F

Immagine di 1806501F
Flat Mounting Dual Screw Clamping

1806502

Immagine di 1806502
20mm Diameter Part Drilled 12mm Glue Fix

1806507

Immagine di 1806507
Grade 316

1806508

Immagine di 1806508
Two Part Complete With Grub Screws

1806509C

Immagine di 1806509C
Three Part Complete With Grub Screws

1806509D

Immagine di 1806509D
Three Part Complete With Grub Screws

1806509F

Immagine di 1806509F
Three Part Complete With Grub Screws

1806510

Immagine di 1806510
12mm Diameter x 3m Long 316 s/s

1806737C

Immagine di 1806737C
C/W Welded Base Cover & 7 Bar Holders

1806737D

Immagine di 1806737D
C/W Welded Base Cover & 7 Bar Holders